EARTH CONNECTING CENTER

Mon:olá earth connecting center - for a deeper connection to life / for en dypere forbindelse til livet.

Lytte, se, åpne... Hva har livet å tilby meg..? Er det noen gaver der i min vei som kan berike, forklare, utdype min opplevelse av livet..? Finnes det en kontakt med noe dypere i meg..? Finnes det en tilhørighet med livet som banker og utfolder seg rundt meg og i meg..? 

Livet lever i alle former, på mange plan. Inni oss, rundt oss og i møte mellom disse. I møte mellom mennesker, mellom mennesker og dyr, mellom dyr, mellom mennesker og planter, mellom planter, mellom det vi ser og det vi ikke ser. I møtene oppstår kontakt, en kontakt som varmer, som åpner, som skaper pulsering og utveksling. Der lever vi. Der vokser vi. Der er connection. Dette inviterer jeg og andre på senteret med meg til. Dette og alle nyansene imellom. Med ydmykhet, tillit og kjærlighet. 

Online samlinger

Ansikt til ansikt - nærhet & tilhørighet i koronaens tid. 

Møter i hjerteytringsfrihet - 5 mandager våren 2021

Attunement therapy training

First time in Europe! Unique healing modality looking for the missing link in conscious relating with clients, friends, partners, children & family.

The Light of the Heart

Cultivating wellness, innner wisdom & loving presence in daily life. 
Workshop with Andean Celestial Paqo Jeffrey H. Wium

Massasje med Govinda

Nydelig & nært. Kombinasjon av massasje, kranio sakral terapi og Arun Conscius Touch. 

Kvinnegruppe biodanza i Trondheim

En favn å hvile i. Et kvinnefellesskap å høre til i. På reisen mot å gjenopprette det feminine. 

Om Anne / testimonials

Biodanzalærer, attunement therapy practioner, driver senteret Mon:olá earth connecting center, skribent, holder felt, etc... 

Mon:olá earth connecting center  •  Anne Birgitte Solli  •  Biodanza facilitator & more  •  Isis the cat
Kongebråtveien 62  •  1459 Nesodden  •  Norway  •  +47 404 85 853

 

© 2013 by Monolá. All rights reserved.