top of page

OM BIODANZA

”a system of affective integration, organic renovation and relearning of the original life functions, based on vivencias induced by dance, singing, and encounter situations in a group.”

                                                                                                                                                                                   Rolando Toro, founder of Biodanza

                                                                       

HVA ER BIODANZA?

 

Biodanza er et system for menneskelig utvikling og integrering gjennom dans, musikk, bevegelse, emosjonelle opplevelser og mellommenneskelig kontakt. Systemet baseres blant annet på universelle biologiske og fysiologiske prinsipp. Ordet "bio" betyr liv og "danza" betyr dans.

Biodanza kalles derfor ofte ”Livets dans” eller ”Dans med livet”.

 

Biodanza har et helhetlig fokus på livet, og hovedmålene er å styrke og integrere din evne til å kjenne glede, lidenskap og tilfredshet, samt å utvikle din evne til medfølelse med andre mennesker og naturen som danner livsgrunnlaget vårt. Hvert enkelt menneskes identitetsutvikling og livsreise stimuleres; mennesket som enkeltindivid, mennesket i relasjon til andre og mennesket som en del av en større enhet.

 

Følgende aspekter av vår identitet gis rom til vekst:

Vitalitet - vår vitale energi, vår essensielle livspuls og -kraft, bevegelse og forflytning. Vitalitet handler også om kroppens iboende evne til å finne balanse mellom aktivitet og hvile.

Seksualitet - vår evne til å føle oss levende og åpne opp for nytelse gjennom alle våre sanser, gjennoppdage hva som kjennes godt i livet, våge å gi slipp, kjenne på sensualitet og utvikle evnen til kontakt.

Kreativitet - vårt verbale og nonverbale uttrykk, vår kapasitet til å utforske verden med tillit og fri spontanitet. Kreativitet trengs for å kunne skape fornyelse i livet når det trengs.

Hengivenhet (Affectivity) - vårt instinkt for respekt, ømhet, kjærlighet, brorskap og solidaritet med oss selv, andre mennesker og alt liv. Vår kapasitet til å kunne knytte bånd til livet styrkes. For Rolando Toro, skaperen av Biodanza, er dette potensialet "vår arts intelligens".

Transcendens - vår evne til å strekke oss lengre enn vårt eget ego, og se på livet i en større sammenheng. Vi vekker potensialet til å oppleve fylde, ekspansjon, intimitet og enhet med alle livsformer på jorden og i universet.

 

I løpet av en Biodanza-sesjon får vi mulighet til å oppleve, vekke, omfavne, utvikle og styrke disse sidene i oss selv. Sentalt står det biosentriske prinsipp (respekt for alt liv og den intelligens som finnes i hver minste celle).

 

 

Hva gjør vi i en Biodanza-time?

En Biodanza-time er strukturert og ledet av en Biodanza-lærer/-fasilitator. Hver deltager jobber vekselvis på tre nivåer:       

 

Med seg selv      

Med en annen gruppedeltager     

Med gruppen  

 

I løpet av timen veiledes deltagerne gjennom et spekter av ulike øvelser, rytmer og følelser. Sesjonene varierer fra gang til gang avhengig av tema som er valgt og hvilket nivå gruppen er på. Øvelsene stimulerer deltagerne på et helt fundamentalt nivå, og en føler at hver minste celle i kroppen danser og gleder seg over det den opplever i øyeblikket (Vivencia).  En kan nesten si at klassen er utformet som en fest hvor en kommer i kontakt med en glede som kan sammenlignes med gleden til en 2-åring; spontan og sprudlende som kjennes i hele kroppen.

 

Biodanza er en ikke-verbal, ikke-analytisk prosess som fokuserer på den individuelle opplevelsen her og nå. Dette fører til en intens opplevelse av øyeblikket. Vårt naturlige behov for hvile og la kroppen hente seg inn igjen har også stor plass i løpet av en Biodanza-time. I denne fasen av timen får vi også hjelp av hverandre slik at vi sakte men sikkert kan hengi oss mer og mer til livet. Biodanza er en oppbyggende prosess både for individet og for gruppen. Gruppens evne til integrasjon er essensiell for individets mulighet for vekst. Alt foregår uten ord fra deltagerne, og det er ikke en analytisk prosess, men snarere en mulighet for å være i opplevelsen, noe som setter spor i cellene våre. Mange opplever at livsrommet de opererer i blir større, og at de blir både tryggere på sin egen identitet, samtidig som de føler seg mer harmoniske i  det sosiale felleskapet.

 

bottom of page