top of page
Search
  • Anne

Nærhet vs seksualitet


Å være nær. Kunne ta imot næring, trygt, varmt og helende. Alle trenger vi nærhet. Alle trenger vi å bli tatt på med varm tilstedeværelse. Hvordan er dette tilfredsstilt for mennesker i dag? Berøringssansen er den første som utvikles, allerede 6 uker fra unnfangelse. Vi berøres som foster av fostervannet og veggene i mors mage. Det gjør at vi fysisk vokser oss klare for verden. Denne veksten fortsetter etter fødsel og stimulerer også etablering og sunn vekst av både hjernen, nervesystemet, immunsystemet, grenser, kjærlighet, nærhet og evne til nytelse som senere kan utvikle seg til en sunn seksualitet. Men berøring er så mangt! Varmen, tilstedeværelsen, trykket, intensjonen, følelsen vi har når vi berører blir overført som kommunikasjon. Hvilken opplevelse hadde vi av hendene som tok imot oss første gang? Hvilke signaler fikk vi allerede i vårt aller første møte med denne verden? Og hvordan fortsetter dette i våre 3 første måneder og siden resten av livet... God berøring skaper trygghet, følelsen av å høre til, være elsket og akseptert som den man er. Utilstrekkelig berøring skaper utrygghet, mistillit og rom for overlevelsesstrategier hvor vi tilpasser oss som best vi kan. Disse strategiene tolker verden rundt oss, skaper sannheter ut fra hva som oppleves. Og hvis opplevelser av nærhet og seksualitet ikke er gode, hvordan kan vi da våge å åpne for at det kan være godt? Hvordan kan vi møte andre, våre barn, elever, kjærester i respekt og varme, når vi ikke selv har noen preferanser, kan kjenne det inni oss? Vi må skape rom for flere referanser. Rom som med trygge rammer skaper små åpninger av det vi ikke trodde fantes, som vi ikke trodde var for oss. I biodanza skaper vi sånne rom. Sakte sakte kan vi oppleve øyeblikk av godhet, av nærhet, trygghet og at vi kan ta imot av det gode samtidig som det vi gir skaper gode opplevelser hos en annen. Det er i berøring vi lærer berøring. Det er en sanselighet som lever og utvikles. Til et stadig større reportoar. Som å lære et alfabet. Jo flere bokstaver vi oppdager, jo flere strenger har vi å spille på og jo bedre forstår vi forskjellene, nyansene. Da vil vi kunne kjenne, forstå hva som er godt både for oss selv og andre. Da vil vi ha respektfulle grenser der det varme, nære ikke trenger å linkes videre til noe seksuelt. Der vil vi ha tillit og trygghet til å bare nyte...


40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page